Collectie

3cb4117cc0ed416b854d410cab21d93a

De bijzondere collectie van Veiligheidsmuseum PIT is zorgvuldig bij elkaar verzameld om het verhaal over veiligheid te vertellen. De collectie van de brandweer komt uit het Nationaal Brandweermuseum en de collectie van de politie komt uit het voormalig Nederlands Politiemuseum. 

De herkomst van de collectie

De collectie is voor het overgrote deel eigendom van de Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI) en enkele honderden collectiestukken zijn in bruikleen gegeven door derden. De collectie is tot stand gekomen door schenkingen van overheidsinstellingen en -instituten, de veiligheidsregio’s, voormalige en bestaande brandweer- en politiekorpsen, opgeheven en huidige musea, individuele medewerkers van politie, brandweer en hulpverleningsdiensten, gepensioneerden en nabestaanden.

Sporadisch zijn ook collectiestukken door aankoop verworven. We beschikken echter niet over een substantieel aankoopbudget. De verwerving van de Collectie Kalf van het voormalige Politiemuseum Zaandam in 2015 is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg.

750 objecten te zien in Veiligheidsmuseum PIT

In Veiligheidsmuseum PIT staan ongeveer 750 museale collectiestukken tentoongesteld. De tentoonstelling bestaat uit verschillende onderdelen die samen het verhaal van veiligheid vertellen: meldkamer, brandweer, geneeskundige hulp, crisiscentrum, verkeer, criminaliteit, politie, crime-scene, huiselijk geweld en veiligheid in de toekomst. 

44149d5a67284acbad4d2b100eaf10c9
b2c75659836e4c36a174e3ba06e6981e

105.000 objecten in totale collectie NVI

De totale collectie van het Nationaal Veiligheidsinstituut omvat circa 105.000 geregistreerde objecten. Onder de totale collectie vallen meerdere deelcollecties. 

Nationaal Brandweermuseum
De collectie van het Nationaal Brandweermuseum omvat ongeveer 5000 driedimensionale objecten, met ruim 400 kledingsstukken, helmen en petten, 20 brandweerauto’s en 2500 schaalmodellen van brandweerauto’s, brandspuiten en blusboten. 

Nationaal Brandweerdocumentatiecentrum
De collectie van het Nationaal Brandweerdocumentatiecentrum bestaat uit  zogenoemd “plat materiaal”: tienduizenden boeken, tijdschriften, rapporten, brochures, archiefmateriaal en beeldmateriaal zoals dia’s, foto’s, films en affiches. 

Museum Bescherming Bevolking
De collectie van het Museum Bescherming Bevolking bestaat uit een oefenruïne en twee complete commandobunkers in Rijswijk en Grou, enkele voertuigen, gereedschap en uitrusting, uniformen, boeken, tijdschriften, archiefmateriaal en beeldmateriaal. 

De Nationale Collectie Politie 
De Nationale Collectie Politie omvat bijna 100.000 geregistreerde collectiestukken, onderverdeeld in ruim 35.000 foto’s, films, dia’s, negatieven, fotoalbums en affiches, bijna 14.000 boeken, tijdschriften en archiefstukken en 40.000 kleine en grote voorwerpen. Deze voorwerpen, in museumtaal “realia” genoemd, zijn onder te verdelen in ruim 5000 uniformstukken, helmen, petten, rangonderscheidingstekens, insignes en ambtspenningen; meer dan 50 politiewagens, -motoren en dienstfietsen. Verder ongeveer 1000 wapens, zowel politiewapens als in beslag genomen wapentuig. Die wapens zijn vuurwapens en munitie, wapenstokken en politiesabels, traangasgranaten en pepperspray, maar ook verboden nepwapens, stiletto’s en vlindermessen, ploertendoders en boksbeugels.

6893e7fbc9dc43a8a329de7c0c425254

Het belang van de collectie

Het Nationaal Veiligheidsinstituut is de enige instelling in Nederland die zich richt op de geschiedenis én het huidige werkveld van de politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening in heel Nederland en die het erfgoed verzamelt van de organisaties die in heden en verleden belast zijn (geweest) met de bescherming van persoon en goed. De collectie getuigt daarmee van waarom en hoe de Nederlandse overheid en burgers in gezamenlijke verantwoordelijkheid de handhaving van de rechtsorde, fysieke veiligheid en geneeskundige noodhulpverlening georganiseerd hebben. De collectie beslaat de alledaagse realiteit van veiligheid en hulpverlening in de Nederlandse samenleving, van nationaal tot lokaal niveau.

Contact met de conservator

Heeft u vragen over de collectie of schenkingen? Dan kunt u contact opnemen met onze conservator, Jos Breukers via jos@pitveiligheid.nl.