Organisatie

1417691833
PIT is het nationaal veiligheidsmuseum van Nederland. Ontdek de geschiedenis van de politie, brandweer en ambulance en wat hulpdiensten doen om de samenleving zo veilig mogelijk te maken. Aan de hand van een historische collectie en interactieve games beleven bezoekers de wereld van veiligheid. 

Nationaal Veiligheidsinstituut

Veiligheidsmuseum PIT valt onder het Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI). Het NVI is het platform voor historisch erfgoed dat betrekking heeft op veiligheid en hulpverlening in Nederland. Vanuit dit vertrekpunt draagt het NVI bij aan veilig leven. Het NVI beheert meerdere locaties:

Missie & Visie

Het NVI draagt bij aan een veilig leven van alle inwoners van Nederland


Door het inzetten van historisch erfgoed, en van daar uit een verbindend element te zijn in de complexe wereld van veiligheid, is het NVI een landelijk en sector breed platform voor informatie en communicatie en debat voor zowel burgers als professionals. Het oogmerk is om burgers meer risicobewust en weerbaarder te maken en daardoor medeproducent van veiligheid. Door burgers meer te weten laten komen over het werk van hulpverleners draagt het NVI bij aan een positievere houding tegenover veiligheidsprofessionals.

► Governance Code Cultuur

Bestuursleden

 • De heer A. van Baal - Oud-voorzitter van het College van Bestuur van de Nederlandse politieacademie, portefeuillehouder Bouwzaken
 • De heer L. Nieuwerth - Districtschef Gelderland-Zuid Nationale Politie, portefeuillehouder Personele zaken, secretaris
 • De heer H. van Dijk - Ambtelijk secretaris Raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), penningmeester
 • De heer J. van der Zwan - Directeur en Regionaal Commandant Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek, portefeuillehouder Brandweerzaken
 • Mevrouw H. Land - Raadslid Gemeente Amersfoort
 • De heer H. van Boven – Directeur NVI
 • De heer J. Breukers - Conservator NVI

Jaarverslagen

Klik op één van de onderstaande links om een jaarverslag van Veiligheidsmuseum PIT te bekijken.

Team Veiligheidsmuseum PIT

 • Marit Boersma - Manager
 • Sebastiaen Artz – Financiën & Bedrijfsvoering (NVI)
 • Patty Smit - Marketing & Communicatie (NVI)
 • Elianne Moes - Floormanager / Secretarieel & Operationeel ondersteuner
 • Signe Troost - Floormanager / Educatie & Programmering
 • Monique van Aalderen - Floormanager / Vrijwilligerszaken