Organisatie

PIT gebouw

Nationaal Veiligheidsinstituut

Veiligheidsmuseum PIT gaat over de geschiedenis van de politie, brandweer en ambulance en wat hulpdiensten doen om de samenleving zo veilig mogelijk te maken. Aan de hand van historische voertuigen, een bijzondere collectie en interactieve games beleven bezoekers de wereld van veiligheid. Het Veiligheidsmuseum PIT valt onder het Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI). Het NVI is het platform voor historisch erfgoed dat betrekking heeft op veiligheid en hulpverlening in Nederland. Vanuit dit vertrekpunt draagt het NVI bij aan (communicatie over) veilig leven. Het NVI beheert meerdere locaties:

NVI Logo
LOGO PIT kleur
MBB LOGO
BWM LOGO
NBDC
ncp

Missie

Het NVI draagt bij aan een veilig leven van alle inwoners van Nederland.
Door het inzetten van historisch erfgoed, en van daar uit een verbindend element te zijn in de complexe wereld van veiligheid, is het NVI een landelijk en sector breed platform voor informatie en communicatie en debat voor zowel burgers als professionals. Het oogmerk is om burgers meer risicobewust en weerbaarder te maken en daardoor medeproducent van veiligheid. Door burgers meer te weten laten komen over het werk van hulpverleners draagt het NVI bij aan een positievere houding tegenover veiligheidsprofessionals.

► Governance Code Cultuur

Bestuursleden

 • De heer A. van Baal - Oud-voorzitter van het College van Bestuur van de Nederlandse politieacademie, portefeuillehouder Bouwzaken
 • De heer H. van Dijk - Ambtelijk secretaris Raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), penningmeester
 • De heer L. Nieuwerth - Districtschef Gelderland-Zuid Nationale Politie, portefeuillehouder Personele zaken, secretaris
 • De heer J. van der Zwan - Directeur en Regionaal Commandant Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek, portefeuillehouder Brandweerzaken
 • Mevrouw H. Land - Lid landelijke adviescommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds
 • De heer H. van Boven – Directeur NVI
 • De heer J. Breukers - Conservator NVI

Jaarverslagen

Klik op één van de onderstaande links om een jaarverslag van Veiligheidsmuseum PIT te bekijken.

► Jaarverslag en jaarrekening 2015
► Jaarverslag en jaarrekening 2014

Team Veiligheidsmuseum PIT

 • Marit Boersma - Locatiemanager
 • Sebastiaen Artz – Financiën & Bedrijfsvoering (NVI)
 • Elianne Moes - Secretarieel & Operationeel ondersteuner
 • Patty Smit - Marketing & Communicatie (NVI)
 • Signe Troost - Floormanager Educatie & Programmering
 • Monique van Aalderen - Floormanager Vrijwilligerszaken