PIT blog

Brandweercollectie: Het beroemde Brandspuitenboek van Jan van der Heijden (1690)

In 1690 verscheen in Amsterdam het brandweerboek ‘Beschryving der nieuwlyks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brandspuiten, en haare wyze van brand-blussen’ van Jan van der Heijden. Dit unieke geschrift behandelt onder a...

Brandweercollectie: Blusboot Jan van der Heyde II (1929)

Amsterdamse BrandweerDe eerste blusboot van de Amsterdamse Brandweer was officieel een drijvende stoomspuit. Deze werd op 16 januari 1876 in dienst gesteld en genoemd naar de beroemde uitvinder, schild...

Politiegeschiedenis: De Motorpolitie

De marechaussee is tegenwoordig uitgerust met krachtige motoren. Motorrijder van het Korps Rijkspolitie naast zijn BMW-dienstmotor,  voor het districtsbureau Utrecht, circa 1964-1979. Twee leden van de gemeentepoliti...

Politiegeschiedenis: De Nationale Politie

Nieuwe organisatie van de politieIn de organisatie van de politie is veel veranderd. Sinds 1 januari 2013 heeft Nederland één politie onder leiding van één korpschef. De 25 regionale politiekorpsen, het Korps Landelijke P...