Algemene bezoekersvoorwaarden

De stichting Nationaal Veiligheidsinstituut, zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen het bezoek aan het museum en de door PIT georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten naar wens van de bezoeker te laten verlopen. 

Toepasselijkheid

• Bij het betreden van PIT gaat u akkoord met de algemene bezoekersvoorwaarden en het voor de horeca geldende Wettelijke handhavingsbeleid.
• Deze bezoekersvoorwaarden gelden voor alle bezoekers aan PIT. 
• De uitgebreide versie van deze voorwaarden ligt ter inzage bij de kassa.


Toegang 


• PIT is uitsluitend toegankelijk op vertoon van een geldig entreebewijs.
• Een entreebewijs kan niet worden geruild en er wordt geen restitutie verleend.
• Bezoekers tot 18 jaar hebben alleen toegang tot PIT onder begeleiding van een volwassene. 


Verblijf

  • Het verblijf van de bezoeker in PIT is voor eigen rekening en risico.
  • De bezoeker zal zich tijdens het verblijf in PIT gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek algemeen geldende regels. 
  • De bezoeker is verplicht om aanwijzingen van medewerkers van PIT direct op te volgen. 
  • Indien een bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze voorschriften, kan hem of haar de verdere toegang tot PIT worden ontzegd. 


Gedragscode

• Huisdieren zijn niet toegestaan, uitgezonderd (blinden)geleidehonden.
• Eten en drinken is uitsluitend toegestaan in het restaurant. 
• Het aanraken van objecten is alleen mogelijk waar dit nadrukkelijk wordt vermeld. 
• Begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte minderjarigen, individuen of groepen.


Beeld- en/of geluidsopnames

  • Het maken van  foto-, video- en filmopnamen voor privégebruik is toegestaan.
  • Iedere bezoeker is eraan gehouden om PIT toe te staan binnen het museum beeld- en/of geluidsopnames te (laten) maken. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. Bezoekers zullen geen bezwaar maken tegen gebruik en/of openbaarmaking van zijn/haar portret/gelijkenis, noch daar enige financiële vergoeding voor vragen.


Museumrestaurant en catering

  • In het restaurant zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijke Horeca Nederland van toepassing. 
  • Bij catering in andere ruimtes van PIT zijn dezelfde voorwaarden van toepassing.


Winkel

• Aankopen dienen afgerekend te worden voordat ze worden meegenomen naar andere ruimtes van PIT. 
• Ruilen is mogelijk binnen dertig dagen aan de kassa, mits het artikel ongeschonden is, in de originele verpakking en op vertoon van het aankoopbewijs.


Klachtenregeling

• In geval van klachten kan de bezoeker deze schriftelijk kenbaar maken. 
• De klacht van de bezoeker zal binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.


Aansprakelijkheid

• De bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van zijn of haar handelen en/of nalaten wordt veroorzaakt. Hieronder valt ook schade aan de collectie van PIT.
• Aansprakelijkheid van PIT voor indirecte schade of letsel is te allen tijde uitgesloten. PIT is uitsluitend aansprakelijk voor schade of letsel die de bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van de stichting. 

Heeft u een reservering gemaakt? Bekijk dan de reserveringsvoorwaarden.


Openingstijden

Het museum is open van dinsdag t/m zondag tussen 11:00 - 17:00 uur 

Adres en route

PIT museum, Schipperplein 4, 1315 SB Almere (Parkeren in Schippergarage)