Bezoekersvoorwaarden

De stichting Nationaal Veiligheidsinstituut, zal binnen de grenzen van de redelijkheid zoveel mogelijk doen het bezoek aan het museum en de door PIT georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten naar wens van de bezoeker te laten verlopen, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

1. Toepasselijkheid
 • Bij het betreden van PIT gaat u akkoord met de algemene bezoekersvoorwaarden en het voor de horeca geldende Wettelijke handhavingsbeleid; de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijke Horeca Nederland .
 • Deze bezoekersvoorwaarden gelden voor alle bezoekers aan PIT.
 • De uitgebreide versie van deze voorwaarden ligt ter inzage bij de kassa.
2. Kaartverkoop, aankopen en prijzen
 • PIT is uitsluitend toegankelijk op vertoon van een geldig entreebewijs.
 • Een entreebewijs kan niet worden geruild en er wordt geen restitutie verleend.
 • Bezoekers tot 18 jaar hebben alleen toegang tot PIT onder begeleiding van een volwassene.
 • Aankopen in de winkel dienen afgerekend te worden voordat ze worden meegenomen naar andere ruimtes van PIT.
 • Ruilen van winkelartikelen is mogelijk binnen dertig dagen aan de kassa, mits het artikel ongeschonden is, in de originele verpakking en op vertoon van het aankoopbewijs.
3. Reserveringen
 • Reserveringen kunnen via online formulieren of telefonisch plaatsvinden. Voor elke reservering ontvangt de opdrachtgever schriftelijk (via e-mail) een bevestiging. Zodra de bevestiging van de reservering per e-mail hebt ontvangen is de reservering definitief ingepland.
 • Het is mogelijk een voorlopige reservering te doen in de vorm van een optie. Deze optie is twee weken na dagtekening van de bevestiging geldig.
 • Voor bestelde cateringdiensten geldt dat er een minimale besteltermijn is van 5 werkdagen. Alle bestellingen binnen 5 werkdagen voor aanvang van het evenement kunnen slechts in overleg besteld worden.
 • Tot vijf werkdagen vóór de afgesproken datum kan een reservering kosteloos worden geannuleerd. Dit kan alleen per e-mail naar info@pitveiligheid.nl. Voor schoolgroepen geldt dit voor annuleringen tot 2 weken van te voren.
 • Bij annulering tot drie werkdagen vóór de afgesproken datum wordt 50% van de reserveringswaarde in rekening gebracht. Voor schoolgroepen geldt dit voor annuleringen tot 1 week van te voren.
 • Bij annulering korter dan drie werkdagen vóór de afgesproken datum wordt 100% van de reserveringswaarde in rekening gebracht. Voor schoolgroepen geldt dit voor annuleringen korter dan 1 week van te voren.
 • Wijzigingen in het aantal opgegeven personen kan tot één dag van tevoren aan ons worden doorgegeven. Dit kan alleen telefonisch via 036 844 66 37. Op de dag zelf is het niet meer mogelijk het aantal personen te wijzigen en wordt het totale bedrag in rekening gebracht.
 • Bij een no-show (het zonder annulering niet gebruik maken van een reservering) wordt 100% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
 • Betaling kan geschieden op basis van factuur of er kan bij het bezoek ter plekke afgerekend worden aan de kassa. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling van cateringdiensten en zaalhuur kan alleen per factuur.
4. Verblijf in en bij het museum
 • Het verblijf van de bezoeker in PIT is voor eigen rekening en risico.
 • De bezoeker zal zich tijdens het verblijf in PIT gedragen in overeenstemming met de huisregels, veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek algemeen geldende regels.
 • De bezoeker is verplicht om aanwijzingen van medewerkers van PIT direct op te volgen.
 • Indien een bezoeker in strijd handelt met deze voorschriften, kan hem of haar de verdere toegang tot PIT worden ontzegd.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan, uitgezonderd (blinden)geleidehonden.
 • Eten en drinken is uitsluitend toegestaan in het restaurant.
 • Het aanraken van objecten is alleen mogelijk waar dit nadrukkelijk wordt vermeld.
 • Begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte minderjarigen, individuen of groepen.
 • Het maken van foto-, video- en filmopnamen voor privégebruik is toegestaan.
 • PIT laat regelmatig foto- en filmreportages maken in en om het gebouw tijdens bezoekersuren, activiteiten en evenementen. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden en/of geplaatst worden op de website of social media kanalen van PIT. Met het betreden van PIT gaat de bezoeker akkoord met (eventuele) publicatie van dit materiaal. Een ieder die desondanks bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan dit bij PIT kenbaar maken. PIT zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen.
5. Klachten en reclamering
 • In geval van klachten kan de bezoeker deze schriftelijk kenbaar maken.
 • De klacht van de bezoeker zal binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.
 • De bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van zijn of haar handelen en/of nalaten wordt veroorzaakt. Hieronder valt ook schade aan de collectie van PIT.
 • Aansprakelijkheid van PIT voor indirecte schade of letsel is te allen tijde uitgesloten. PIT is uitsluitend aansprakelijk voor schade of letsel die de bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van PIT en/of zijn medewerkers.
6. Gevonden voorwerpen
 • Door de bezoeker bij of in PIT gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij kassa.
 • PIT zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en weer in het bezit te stellen van het gevonden goed.

Naast de bezoekersvoorwaarden zijn de huisregels en het privacybeleid van toepassing.

Openingstijden

PIT Veiligheidsmuseum is tijdelijk gesloten. >

Adres en route

PIT Veiligheidsmuseum
Schipperplein 4
1315 SB Almere
(Parkeren in Schippergarage) >

Gemaakt door DagjeWegWijs en Plate.